Kinneviks handlas med 17% substansrabatt

Kinnevik är ett av investmentbolagen som fortfarande handlas med substansrabatt.

Kinnevik substansrabatt

Under 2016 och 2017 var det många investmentbolag som gått från att handlas med rabatt till premie. Svolder, Creades och Traction är exempel på dessa, som åtminstone under perioder handlats till en premie i förhållande till det underliggande substansvärdet. Kinnevik är inte ett av dessa och rabatten har pendlat mellan 10-20%.

Kinneviks substansrabatt var 17%, baserat på substansvärdet 263.29 kr per aktie och stängningskursen 218.9 kr den 31:a december 2016.