Latour handlas med premie på 10%

Latour har historiskt handlats med en gedigen rabatt mellan 15 och 25 procent enligt diagrammet nedan. Men ett tydligt skifte har skett och nu ligger substanspremien på 10%. Känns rätt dyrt. Eller vad tycker du? Kommer verkligen Latour kunna leva upp till en premie på 10%? Jag är tveksam till det.

Latours substanspremie uppgick till 10.2%, baserat på substansvärdet 92 kr per aktie och stängningskursen 101.4 kr den 21 augusti 2017.