Öresunds substanspremie är 16% (31 mars 2017)

Idag kom Öresund med delårsrapport. Nu ligger substanspremien på 16.3%.

Öresund substanspremie

Detta är baserat på substansvärdet 129 kr per aktie som finns publicerat i rapporten och och stängningskursen 150 kr den 31 mars 2017.

Är 16% en rimlig premie att betala för Öresund? Vad tycker ni?