Bure substansrabatt 1999 - 2019

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Bures substanspremie uppgick till 3.2%, baserat på substansvärdet 153.5 kr per aktie och stängningskursen 158.4 kr den 30 juni 2019.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Bure

Bure är ett investmentbolag som noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Bolagets aktie har kortnamnet BURE.

Exempel på innehav är Cavotec, Lauritz.com, MedCap, Mycronic Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services AB, Bure Growth AB, Investment AB Bure och Mercuri International

Se också