Bure substansrabatt 1999 - 2019

Bures substansrabatt uppgick till 9%, baserat på substansvärdet 186.1 kr per aktie och stängningskursen 169.4 kr den 6 november 2019.

I diagrammet ovanför kan du se hur Bures substansrabatt har rört sig från millenieskiftet och framåt.

Pendlar vilt gör det när det gäller Bure. Substansrabatter på allt från +35 % ner till -35%. Inte ens investmentbolaget Öresund kan mäta sig med Bure.

Det är svårt att förklara varför marknaden ändrar sin syn så kraftigt när det gäller Bures värdering. Något som ofta nämns när rabatten krymper är att någon större investerare eller aktiv fond som vill köpa in sig i bolaget. Ibland nämns också passiva fonder, som mer eller mindre måste köpa in sig i Bure, oavsett värdering.

Något annat som skiljer Bure från andra investmentbolag är att de har en koncentrerad portfölj. Vid kvartalsrapport nummer två 2019 rapporterar Bure ett innehav av Mycronic på 29.1 %, Vitrolife på 35.2% och Xvivo Perfusion på 7.9 % av substansvärdet. Om en investerare förändrar sin syn på något av dessa stora innehav kan det leda att de ökar eller minskar sin position i Bure.

En annan möjlig förklaring till de tvära kasten i värdering skulle kunna vara att om någon vill ha en stor exponering mot de två största innehaven, Mycronic och Vitrolife, så kanske detta går att genomföra med mindre prispåverkan genom att köpa Bures aktie än att köpa Bures innehav direkt.

Om Bure

Bure är ett investmentbolag som noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Bolagets aktie har kortnamnet BURE.

Exempel på innehav är Cavotec, Lauritz.com, MedCap, Mycronic Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services AB, Bure Growth AB, Investment AB Bure och Mercuri International

Se också