Eastnine substansrabatt 2007 - 2019

Eastnines substansrabatt uppgick till 12.5%, baserat på substansvärdet 122 kr per aktie och stängningskursen 106.8 kr den 30 juni 2019.

Diagrammet ovan visas hur Eastnines substansrabatt har förändrats från 2007 och framåt.

Som synes har substansrabatten varierat stort. I början av 2009, i sviterna efter finanskrisen, var rabatten uppe i hela 50 %. Från 2015 och framåt har rabatten sakta men säkert vandrat neråt. Under 2019 var rabatten nere i historiskt låga 5 %.

Vad är det som gjort att Eastnine har värderats om så kraftigt från 2015? En faktor skulle kunna vara att investmentbolag över lag uppmärksammades mer i media. Tidningsreportage, bloggposter och böcker pratade om investmentbolagen på Stockholmsbörsen i goda ordalag.

En annan faktor skulle kunna vara Eastnines resa från att vara ett investmentbolag till ett fastighetsbolag.

En ytterligare faktor som kan ha pressat ner substansrabatten är att 2016 sades det av Aktiesparna kritiserade förvaltningsavtalet med East Capital upp och förvaltningen togs över av personer på Eastnine.

Om Eastnine

Eastnine är ett svenskt investmentbolag med focus på Östeuropa. Huvudkontoret ligger i Stockholm aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Företaget investerar i både noterade och onoterade bolag. Bolagets aktie har kortnamnet EAST.

Exempel på innehav är Melon Fashion Group, Trev-2 Group, 3 Bures, East Capital Baltic Property Fund II, Komercijalna Banka Skopje och East Capital Frontier Markets Fund.

Se också