Eastnine substansrabatt 2007 - 2018

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Eastnines substansrabatt uppgick till 14.5%, baserat på substansvärdet 109.5 kr per aktie och stängningskursen 93.6 kr den 30 juni 2018.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Eastnine

Eastnine är ett svenskt investmentbolag med focus på Östeuropa. Huvudkontoret ligger i Stockholm aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Företaget investerar i både noterade och onoterade bolag. Bolagets aktie har kortnamnet EAST.

Exempel på innehav är Melon Fashion Group, Trev-2 Group, 3 Bures, East Capital Baltic Property Fund II, Komercijalna Banka Skopje och East Capital Frontier Markets Fund.

Se också