Havsfrun substansrabatt 1998 - 2017

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Havsfruns substansrabatt uppgick till 2.2%, baserat på substansvärdet 21.48 kr per aktie och stängningskursen 21 kr den 28 februari 2017.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Havsfrun

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av hedgefonder vilka Havsfrun, i samråd med sin rådgivare, bedömmer vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 10-15 utvalda hedgefonder inom huvudstrategierna "relativvärdestrategier", "aktiebaserade strategier", "händelsestyrda strategier" och "makrobaserade strategier".

Här är exempel på innehav, hämtade den 3:e kvartalrapporten 2016:

  • Citadel Kensington Global Strategies Fund, Ltd,
  • Millennium International, Ltd
  • Carve 2
  • AHL Dimension (Cayman) Fund, Ltd
  • Indus Pacific Opportunities Fund, Ltd

Bolagets aktie har kortnamnet HAV B.

Se också