Havsfrun substansrabatt 1998 - 2019

Havsfruns substanspremie uppgick till 4.5%, baserat på substansvärdet 15.69 kr per aktie och stängningskursen 16.4 kr den 30 september 2019.

I linjediagrammet ovan kan du se hur Havsfruns substansrabatt har förändrats från 1998 och framåt.

Substansrabatten var enorm innan millenieskiftet. Mer än 50 %. Efter detta minskade rabatten med en tydlig trend och stannade på cirka 27% under 2004, 2005 och 2006.

Under 2007 ökade rabatten igen upp till ca 45% årsskiftet 2008/2009.

Från 2009 har rabatten minskat avsevärt, och Havsfrun har under vissa tidpunkter handlats med mer än en 10-procentig premie.

Är det rimlig att Havsfrun ska handlas med substanspremie? Om man sätter Havsfrun i relation till t.ex Latour som i skrivande stund (oktober 2019) också handlas med en liten premie. Latour har en fantastisk historia av att överprestera aktiemarknaden. Havsfrun har visserligen inte presterat dåligt, men likväl långt ifrån Latour. Med en sådan jämförelse känns Havsfrun övervärderad.

Om Havsfrun

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av hedgefonder vilka Havsfrun, i samråd med sin rådgivare, bedömmer vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 10-15 utvalda hedgefonder inom huvudstrategierna "relativvärdestrategier", "aktiebaserade strategier", "händelsestyrda strategier" och "makrobaserade strategier".

Här är exempel på innehav, hämtade den 3:e kvartalrapporten 2016:

  • Citadel Kensington Global Strategies Fund, Ltd,
  • Millennium International, Ltd
  • Carve 2
  • AHL Dimension (Cayman) Fund, Ltd
  • Indus Pacific Opportunities Fund, Ltd

Bolagets aktie har kortnamnet HAV B.

Se också