Industrivärden substansrabatt 2006 - 2019

Industrivärdens substansrabatt uppgick till 6.7%, baserat på substansvärdet 231 kr per aktie och stängningskursen 215.5 kr den 30 september 2019.

I linjediagrammet ovan visas Industrivärdens substansrabatt med början 2006.

Från 2006 fram till 2014 pendlade rabatten mestadels mellan 20 och 25 %. Under 2014 påbörjades en resan med lägre och lägre rabatt, som under 2016 bottnade på drygt 5 %.

Därefter har det varit stor volatilitet i rabatten. I vissa fall har rabatten rört sig nästan 10 procentenheter under bara några månaders tid.

Med tanke på hur Industrivärdens portfölj som uteslutande består av storbolag som Sandvik, Volvo, Essity, SCA och SSAB så är det lätt att värdera portföljen. Och om man tittar på historiken av innehav så kan man inte förvänta sig att något onoterat eller småbolag skulle dyka upp i portföljen. Att hoppas på affärer med fantastisk tajming tror jag inte heller man kan förvänta sig. Industivärden jobbar på och sakta men säkert har de överpresterat sitt jämförelseindex SIXRX om man tittar från September 2019 och tio år tillbaka i tiden.

Att överprestera SIXRX med en portfölj av uteslutande storbolag är riktigt bra gjort, med tanke på att SIXRX är ett index som innefattar Stockholmsbörsens alla bolag.

Så att industivärden handlas med en relativ liten rabatt tycker jag är rimligt.

Men varför fluktuerar rabatten så mycket i ett investementbolag som Industrivärden? Har inget bra svar på detta. Vad tror du?

Om Industrivärden

Industrivärden är en stor investerare och aktiv aktieägare i Handelsbanken, SCA, Volvo, Sandvik, Ericsson, Skanska och SSAB.

Bolagets aktie har kortnamnet INDU C.

Se också