Investor substansrabatt 2003 - 2017

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Investors substansrabatt uppgick till 15%, baserat på substansvärdet 440 kr per aktie och stängningskursen 374.1 kr den 31 december 2017.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Investor

Investor är ett investmentbolag som bildades av familjen Wallenberg för ca hundra år sedan. Bolagets aktie har kortnamnet INVE B.

Exempel på noterade innehav är ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä

Aleris, BraunAbility, Grand Group, Mölnlycke, Permobil och Vectura är exempel på Investors onoterade innehav.

Se också