Investor substansrabatt 2003 - 2019

Investors substansrabatt uppgick till 5.1%, baserat på substansvärdet 507 kr per aktie och stängningskursen 481.1 kr den 30 september 2019.

I grafen ovan kan du se hur Investors substansrabatt har förändrats från 2003 och framåt.

Från 2003 fram till 2012 pendlade substansrabatten mellan 38 och 20 %. Under 2013 började substansrabatten sakta men säkert minska ända ner till cirka 7 % under sommaren 2017. Efter detta pendlade rabatten tillbaka till 20 % under sommaren 2018, och sedan ner till endast 5 % under 2019.

Vad var det som gjorde att substansrabatten gick från 38 % 2012 ner till 7 % 2017? Något som jag själv kommer ihåg är att under 2016 fick investmentbolag, Investor inräknat, mycket uppmärksamhet i media, bloggar och på twitter, vilket kan ha tryckt ner rabatten.

I mars 2017 delgjorde Investor att de skulle börja publicera tilläggsinformation gällande värderingen av Investors onoterade innehav. Eftersom det nya "justerade substansvärdet" var högre än det tidigare rapporterade substansvärdet pressade detta antagligen ner substansrabatten ytterligare.

Om Investor

Investor är ett investmentbolag som bildades av familjen Wallenberg för ca hundra år sedan. Bolagets aktie har kortnamnet INVE B.

Exempel på noterade innehav är ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä

Aleris, BraunAbility, Grand Group, Mölnlycke, Permobil och Vectura är exempel på Investors onoterade innehav.

Se också