Kinnevik substansrabatt 2005 - 2019

Kinneviks substansrabatt uppgick till 22.4%, baserat på substansvärdet 333.58 kr per aktie och stängningskursen 258.7 kr den 30 september 2019.

I diagrammet ovan visas hur Kinneviks substansrabatt har förändrats från 2006 och framåt.

Från 2006 fram till slutet av 2013 värderades Kinnevik till en rabatt som pendlade mellan 20 och 40 %. I början av 2013 började substansrabatten minska med rasande fart, och i slutet av 2013 värderade investerarna Kinnevik till en substanspremie på ca 25 %!

Efter 2014 pendlade värderingen tillbaka till rabatt. Under efterföljande år pendlade rabatten mellan 10 och 20 %. 2019 ökade rabatten ytterligare och under ett tillfälle var den uppe i 25 %.

Varför ändrades investerarnas syn på Kinnevik så kraftig under 2013? En stor del har nog att göra med att investerare fick upp ögonen Kinneviks online- och internet-innehav som Rocket Internet och Zalando. Att Kinneviks strategi långsamt förändrats från en mer traditionell portfölj med MTG, Korsnäs, Millicom, Metro och Tele2 till Internetbolag är ingen hemlighet, men detta kanske gjordes extra tydligt i och med att de sista aktierna i Korsnäs såldes december 2013.

Och i samband med att Goldman Sachs höjde riktkursen till 450 kr och satt en köprekommendation på Kinnevik toppar B-aktiekursen på drygt 310 kr.

Om Kinnevik

Kinnevik AB är ett svenskt investmentbolag grundat 1936. Kinnevik har både noterade och noterade investeringar. Bolagets aktie har kortnamnet KINV B.

Exempel på innehav är Zalando, Global Fashion Group, Rocket Internet, Qliro Group, Avito, Millicom, Tele2, MTG, Bayport och Betterment.

Se också