Kinnevik substansrabatt 2005 - 2016

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Kinneviks substansrabatt uppgick till 16.9%, baserat på substansvärdet 263.29 kr per aktie och stängningskursen 218.9 kr den 31 december 2016.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Kinnevik

Kinnevik AB är ett svenskt investmentbolag grundat 1936. Kinnevik har både noterade och noterade investeringar. Bolagets aktie har kortnamnet KINV B.

Exempel på innehav är Zalando, Global Fashion Group, Rocket Internet, Qliro Group, Avito, Millicom, Tele2, MTG, Bayport och Betterment.

Se också