Latour substansrabatt 2010 - 2019

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Latours substanspremie uppgick till 3.8%, baserat på substansvärdet 125 kr per aktie och stängningskursen 129.8 kr den 19 augusti 2019.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Latour

Latour är ett svenskt investmentbolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Latour startade sin verksamhet 1985. Bolagets aktie har kortnamnet LATO B.

Exempel på innehav är Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Securitas, Sweco, Tomra och Troax.

Se också