Latour substansrabatt 2010 - 2019

Latours substanspremie uppgick till 0.2%, baserat på substansvärdet 133 kr per aktie och stängningskursen 133.3 kr den 4 november 2019.

Ovan visas substansrabatten för Latour och hur den förändrats från 2011 och framåt.

Från 2011 fram till sommaren 2015 valde investerarna att handla Latour-aktien till en substansrabatt som pendlade mellan drygt 10 % upp till 25 %.

Under 2015 förändrades investerarkollektivet sin syn på Latour och sedan dess har värderingen pendlat snabbt och kraftigt mellan en substanspremie på ca 13% till en substansrabatt på 8 %.

Är det rimligt att värdera Latour till en premie? Om det är något av investmentbolagen som förtjänar en premievärdering så måste det vara Latour. Latours totalavkastning är med alla mått mätt helt fantastisk.

Om man tittar på 10-årsperioden 2009-10-29 till 2019-10-29 så har Latours totalavkastning legat på 715 % och jämförelseindexet SIXRX på 214 %. Detta innebär att Latour har haft en genomsnittlig totalavkastning på 23.3% och SIXRX 12.1 %, vilket man inte kan annat göra än erkänna som otroligt bra.

Och den är inte bara under denna period som Latour har överpresterat. Om man använder 29:e oktober 2019 som utgångspunkt och tittar bakåt på totalavkastningen i procent under de senaste 12 månaderna, 3 åren, 5 åren 10 åren så har Latour i varje period presterat mer än dubbelt antal procentenheter jämfört med SIXRX.

Latour har inte en skuldsättning som sticker ut heller. I årsrapporten 2018 rapporteras ett substansvärde på 64.0 miljarder kronor och en nettolåneskuld på 4,8 miljarder kronor.

Om Latour

Latour är ett svenskt investmentbolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Latour startade sin verksamhet 1985. Bolagets aktie har kortnamnet LATO B.

Exempel på innehav är Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Securitas, Sweco, Tomra och Troax.

Se också