Lundberg substansrabatt 2007 - 2017

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Lundbergs substanspremie uppgick till 11.4%, baserat på substansvärdet 613 kr per aktie och stängningskursen 683 kr den 15 maj 2017.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Lundberg

Lundbergs är ett investmentbolag som som är noterat på Stockholmsbörsen. Bolagets aktie har kortnamnet LUND B.

Exempel på innehav är Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden, Holmen, Industrivärden, Indutrade, Husqvarna, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Se också