Lundberg substansrabatt 2007 - 2019

Lundbergs substanspremie uppgick till 4.3%, baserat på substansvärdet 338 kr per aktie och stängningskursen 352.4 kr den 23 augusti 2019.

I linjediagrammet kan du följa hur Lundbergs substansrabatt har utvecklats från finanskrisens 2008 och framåt.

Från 2008 och 7 år framåt ansåg investerarna att Lundberg skulle handlas med en substansrabatt. Under denna period pendlade rabatten mellan 15 och 25 %.

Under 2015 förändrades synen på investmentbolaget Lundberg och rabatten vandrade sakta söderut och bottnade i en rejäl substanspremie på ca 12 % i slutet av 2017.

Efter detta minskade premien till en rabatt igen som hamnade på ca 10% under den första delen av 2019. Sedan ändrades återigen investerarnas syns på Lundbergföretagen till en substanspremie.

Hur bör Lundbergföretagen värderas? Är det rimligt att aktien handlas till en substanspremie? Om man tittar på Lundbergsaktiens totalavkastningen under en tioårsperioden 2008 till 2018 så har genomsnittsavkastningen uppgått till 14.9 %. Stockholmsbörsens totalavkastningen var under denna period 13.8 %. Så historiskt har detta investmentbolag överpresterat. Något som man dock ska tänka på är att Lundbergsföretaget har jobbat med belåning. Under 2018 var belåningsgraden 14.2% och 2017 låg den på 14.6 %.

Om Lundberg

Lundbergs är ett investmentbolag som som är noterat på Stockholmsbörsen. Bolagets aktie har kortnamnet LUND B.

Exempel på innehav är Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden, Holmen, Industrivärden, Indutrade, Husqvarna, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Se också