Melker Schörling AB substansrabatt 2006 - 2017

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Melker Schörling ABs substansrabatt uppgick till 5.7%, baserat på substansvärdet 539 kr per aktie och stängningskursen 508.5 kr den 18 augusti 2017.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Melker Schörling AB

Melker Schörling AB (MSAB) som ägarbolag skapades 1999. Under 2006 börsintroducerades bolaget på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Bolagets aktie har kortnamnet MELK.

Exempel på innehav är Hexagon AAK HEXPOL ASSA ABLOY Securitas och Loomis.

Se också