Öresund substansrabatt 1998 - 2019

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Öresunds substansrabatt uppgick till 0.6%, baserat på substansvärdet 126 kr per aktie och stängningskursen 125.2 kr den 31 maj 2019.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Öresund

Investment AB Öresund är ett investmentbolag som driver förvaltningsverksamhet. Bolagets aktie har kortnamnet ORES.

Bilia, Fabege, Oriflame, Svolder, SEB, Catena Media, Scandi Standard, Nordax, Acne Studios och MQ Holding är exempel från Öresunds aktieportfölj (2017-02-03).

Se också