Öresund substansrabatt 1998 - 2019

Öresunds substansrabatt uppgick till 1.4%, baserat på substansvärdet 129 kr per aktie och stängningskursen 127.2 kr den 31 oktober 2019.

Ovanför visas hur Öresunds substansrabatt har förändrats från 1999 och framåt.

Öresunds substansrabatt har en intressant historia. Den börjar 1999 med en toppnotering på ca 25 %. Sedan börjar en resa på sju år där Öresund värderas högre och högre i förhållande till sitt substansvärde. Resultatet blev en substanspremie på 20 % under ett par tillfällen 2006.

2007 till 2011 pendlade Öresund mellan substansrabatt och substanspremie.

2011 och fram till 2014 värderades Öresund stabilt till en substansrabatt som pendlar mellan 10 och 20 %.

I början av 2014 inträffade något märkligt. I rasande fart gick Öresund från en substansrabatt på 10 % till en premie på 20 %. Kort därefter studsade värderingen tillbaka till en rabatt.

Under 2016, 2017 och 2018 handlades Öresund i princip till en premie hela perioden. Här nådde också Öresund sin högsta värdering i förhållande till substansvärde. Detta skedde i slutet av 2017 och substanspremien var mer än 30 %.

Vad är det som gör att rabatten pendlar så mycket som den gör? Generellt kan man säga att om marknaden tror att ett investmentbolag kommer att prestera bra i framtiden så kommer rabatten vara låg eller kanske till och med att aktien handlas med premie.

Öresund har historiskt presterat väldigt bra, och det avspeglas i diagrammet ovan som visar att Öresund under långa perioder handlats med premie. Men med början 2017 har dock glorian hamnat på sned. Många av Öresunds bolag har haft en trist kursutveckling. Klädbranchen har haft det tufft, och detta har avspeglats tydligt i portföljbolaget MQ. Spelbolaget LeoVegas och affiliateföretaget Catena Media har också haft det jobbigt på börsen.

Öresunds substansvärde mellan 2016-09-90 och 2019-09-30 rörde knappt på sig, till skillnad från SIXRX som gått 32 %. Med detta facit i hand, är det inte konstigt att Öresund vid periodens utgång handlas med en rabatt. Investerarna är numera tveksamma till att Öresund kommer överprestera som de gjort historiskt.

Om Öresund

Investment AB Öresund är ett investmentbolag som driver förvaltningsverksamhet. Bolagets aktie har kortnamnet ORES.

Bilia, Fabege, Oriflame, Svolder, SEB, Catena Media, Scandi Standard, Nordax, Acne Studios och MQ Holding är exempel från Öresunds aktieportfölj (2017-02-03).

Se också