Svolder substansrabatt 2004 - 2019

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Svolders substansrabatt uppgick till 7.7%, baserat på substansvärdet 124 kr per aktie och stängningskursen 114.4 kr den 7 juni 2019.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Svolder

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Bolagets aktie har kortnamnet SVOL B.

Troax, Saab, Scandic Hotels, Acando, Klövern, New Wave Group, Nolato och GARO är några exempel från Svolders aktieportfölj (2016-11-30).

Se också