Svolder substansrabatt 2004 - 2019

Svolders substansrabatt uppgick till 4%, baserat på substansvärdet 135 kr per aktie och stängningskursen 129.6 kr den 13 december 2019.

Grafen ovan visar Svolders substansrabatt, med början 2004. Under 2005 och 2006 handlades Svolder med substansrabatt, förutom innan årskiftena då aktien faktiskt handlades med substanspremie.

Från 2007 och nio år framåt värderades Svolder i princip hela tiden till en rabatt som pendlade mellan 5% och 20%.

Men vad händede 2016? Sakta men säkert minskade substansrabatten så mycket att Svolder under perioder handlades med en nästan 10-procentig premie.

Under 2017 började premien krympa till en 15-procentig rabatt under 2018. Och under 2019 fluktuerade substansvärdet rätt märkligt. Från en rabatt på ca 15% ner till 1% och sen tillbaka till en 12-procentig rabatt.

Jämfört med andra investmentbolag, som Investor och Industrivärden, så fluktuerar Svolders substansrabatt kraftig och ofta. Som ni kan se i grafen ovan är det inte ovanligt att rabatten rör sig 15%-enheter på bara några veckors tid.

Generellt kan man säga att en premievärdering innebär att investerare bedömmer att investmentbolaget kommer att överpresetera. Det skulle kunna ske genom skicklig tajming av köp och sälj av portföljbolagen eller att investmentbolaget hittar undervärderade bolag. Det skulle också kunna ske genom att investmentbolag ofta kan delta tidigt i finansiering av bolag som senare noteras på börsen. En annan faktor är att investmentbolag ofta kan delta i riktade nyemmisioner som småsparare inte kan få tillgång till.

En annan anledning till premievärdering skulle kunna vara att marknaden värderar något av investmentbolagets onoterade innehav högre än investmentbolaget gör. Men i Svolders fall har det aldrig funnits mycket onoterat i portföljen.

Och om ett investementbolag har en historia av att överprestera och man tror att detta kommer forsätta kan det vara rationellt att köpa ett investmentbolag till premie.

Vad är det som gör att rabatten rör sig på detta till synes orimliga sätt. Några faktorer som kan tänktas påverka är att Svolders aktie har en relativt låg likviditet jämfört med de större investmentbolagen. En annan faktor är att Svolder, och investmentbolag över lag, uppmärksammades i press och stora ekonomibloggar 2016, vilket troligen delvis kan förklara premievärderingen som uppstod detta år.

Varför rabatten minskade nästan till noll under den svenska högsommaren 2019 har jag inget bra svar på. Något som däremot kan ha pressat tillbaka aktien från toppnoteringen den 29:e juli på 135kr till rabatt igen är storägaren Öresunds försäljningar av Svolderaktier. Enligt ett pressmeddelande ägde Öresund 4 600 000 Svolderaktier den 31:a maj 2019. 31:a juli rapporterar Öresund ett innehav av 4 030 036 Svolderaktier. Öresund har även efter detta forsatt minska sitt Svolder-innehav. Den 27:e september rapporterade Öresund ett innehav på 2 552 200 Svolderaktier.

Om Svolder

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Bolagets aktie har kortnamnet SVOL B.

Troax, Saab, Scandic Hotels, Acando, Klövern, New Wave Group, Nolato och GARO är några exempel från Svolders aktieportfölj (2016-11-30).

Se också