Traction substansrabatt 2006 - 2016

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Tractions substansrabatt uppgick till 13.4%, baserat på substansvärdet 168 kr per aktie och stängningskursen 145.5 kr den 31 december 2016.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Traction

Traction är ett börsnoterat investmentbolag som äger noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Bolagets aktie har kortnamnet TRAC B.

Se också