Vostok Emerging Finance substansrabatt 2015 - 2017

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Vostok Emerging Finances substansrabatt uppgick till 14.8%, baserat på substansvärdet 2.03 kr per aktie och stängningskursen 1.73 kr den 28 februari 2017.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Vostok Emerging Finance

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag som investerar i bolag i den finansiella sektorn. Vostok Emerging Finance är noterat på Stockholmsbörsens First North lista. Bolagets aktie har kortnamnet VEMF SDB.

Jumo, TransferGo, REVO/SORSDATA, Finja och FinanZero är exempel på innehav.

Se också