Vostok Emerging Finance substansrabatt 2015 - 2019

Vostok Emerging Finances substansrabatt uppgick till 21.1%, baserat på substansvärdet 3.41 kr per aktie och stängningskursen 2.69 kr den 26 september 2019.

Ovanför visas hur substansrabatten för Vostok Emerging Finance har förändrats från 2015 och framåt.

Under 2016 och 2017 pendlade Vostok Emerging Finance substansrabatten runt 15 %. Till skillnad från i princip alla andra investmentbolag på Stockholmsbörsen har Vostok Emerging Finance substansrabatt ökat från 2018 och framåt. I början av 2019 låg substansrabatten på hela 37 %.

Hur borde ett Bermudabaserat investmentbolag vars portfölj består av fintech-bolag över hela världen värderas? Känns som det mest svårvärderade investmentbolaget på Stockholmsbörsen. Något som talar för en hög värdering är att bolaget VEFs aktiekurs har överpresterat jämförelseindexet MSCI Emerging Markets.

Om Vostok Emerging Finance

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag som investerar i bolag i den finansiella sektorn. Vostok Emerging Finance är noterat på Stockholmsbörsens First North lista. Bolagets aktie har kortnamnet VEMF SDB.

Jumo, TransferGo, REVO/SORSDATA, Finja och FinanZero är exempel på innehav.

Se också