Vostok New Ventures substansrabatt 2012 - 2016

Substansrabatt?

Substansrabatt uppkommer när en aktie är billigare än dess substansvärde. Substansvärdet per aktie räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder, och sedan delar man summan med antalet aktier. Investment- och fastighetsbolag publicerar ofta sitt substansvärde i samband med delårsrapporter. En aktie sägs ha en substanspremie när den är dyrare än dess substansvärde.

Vissa investmentbolag värderas till en premie, t.ex. Öresund vars aktie har en substanspremie på ca 30% (2016-11-30). Investor är ett exempel på motsatsen. Investors substansrabatt är ca 13% (2016-12-31).

Vostok New Ventures substansrabatt uppgick till 3.3%, baserat på substansvärdet 77.02 kr per aktie och stängningskursen 74.5 kr den 31 december 2016.

Här kan du också se diagram där jag kombinerat ett antal investmentbolag för att lättare kunna jämföra dem.

Om Vostok New Ventures

Vostok New Ventures Ltd (Vostok New Ventures), tidigare Vostok Nafta, är ett investmentbolag som investerar i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen Mid Cap. Bolagets aktie har kortnamnet VNV SDB.

Avito, BlaBlaCar, Gett, Propertyfinder, OneTwoTrip, Merro, Wallapop, Hemnet, KEH AB, Carable, Delivery Hero är exempel på innehav.

Se också