Nordnet Bank AB - Omsättning per månad på Stockholmsbörsen

Diagramförklaring

Diagrammet visar Nordnet Bank ABs (NON) omsättning per månad på Stockholmsbörsen (OMXS). Omsättning avser handel i aktier.

Diagrammet uppdaterades senast med statistik från månad 02, 2016.

Här finns också ett diagram där du kan se Stockholmsbörsens alla medlemmar i sida vid sida.

Under 2014 fick medlemmarna på Nasdaq OMX möjlighet att inte visa motparts-id i realtid för de största aktierna. Hos några av nätmäklarna visas istället ett streck ("-") som motparts-id när en medlem som inte vill visa sitt motparts-id gör en transaktion. Ibland används också namnet "Anonym" eller "Anonyma" för att beskriva gruppen av medlemmar som handlar med dolt motparts-id. I dagligt tal används också "Strecket".

I samband med att den anonyma handel tilläts 2014 så började också Nasdaq att publicera veckovis omsättningsstatistik, där omsättning framgår per aktör, inklusive för dem som valt anonymitet i realtid. Det är denna statistik som använts för att ta fram diagrammet ovan.

Källor

nasdaqomxnordic.com

Se också